Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Dni wolne

Treść

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram dodatkowych dni wolnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2023  r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
Ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 2 i 3 listopada 2023r.

- 22 grudnia 2023r.

- 2 maja 2024r.

- 31 maja 2024r.

- 14 - 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty).

Jeżeli w dodatkowe dni wolne uczniowie nie mieliby opieki ze strony Rodziców, szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Przed każdym z tych dni wolnych wychowawca klasy – z odpowiednim wyprzedzeniem – będzie zbierał przez dziennik elektroniczny opinie Rodziców, którzy życzyliby sobie opieki nad ich dziećmi w szkole. Wówczas dyżur pełniłby wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub nauczyciele.

 

                                                                                                                                                        Dyrektor szkoły 

18349